U bent hier

Belbin Team Toppers

De methodiek van Team Toppers is gebaseerd op het officiële Belbin teamrolmodel. Deze methodiek maakt het mogelijk om op een toegankelijke manier de Beldbin teamrollen te introduceren. Dat kan zijn voor teams van volwassenen binnen organisaties, als ook voor jeugdigen op middelbaar en hoger onderwijs.

In onze maatschappij gaat veel aandacht uit naar individuele capaciteiten/prestaties en de (on)mogelijkheden van mensen. Je moet hoge cijfers halen, doelgericht werken, presteren op de juiste momenten. Echter…een mens is meer dan de som van zijn individuele prestaties. Je hoeft niet alles te kunnen. Juist in de samenwerking met anderen komen vaak unieke talenten en vaardigheden naar boven die heel waardevol kunnen zijn binnen een team, zoals het verhogen van de goede sfeer, structuur aanbrengen of de effectiviteit van de groep versterken. Door echt samen te werken en te kijken waar iemands sterke kanten maar ook valkuilen zitten, kom je veel verder.

Het Team Toppers bordspel
Met het bordspel gaan spelers ervaren hoe belangrijk effectief samenwerken is. De tijdsduur van het spel kan naar wens worden ingevuld, het kan 30 minuten duren tot het spelen verspreid over meerdere dagen. Belangrijke onderdelen zijn: onderhandelen, naar elkaar luisteren, doorzetten, analyseren, sfeer bepalen, observeren….En waar de een goed in is, kan voor de ander een verschrikking zijn. Al spelende zien de teams/groepen dat ze grip krijgen op hun individuele als ook gezamenlijke talenten en mogelijkheden.

Voor jeugd en individuele begeleiding
Door de metaforische en speelse aanpak sluit de Team Toppers methodiek zeer goed aan bij sectoren zoals onderwijs, zorg, coaching en sport. Het leert je spelenderwijs omgaan met verschillen, respect ontwikkelen voor anderen en het laat je ervaren dat je elkaar nodig hebt in een team/groep. Je krijgt inzicht in je eigen capaciteiten en waar jij goed in bent, wat een zinvolle basis kan zijn voor een beroepskeuze en/of carrière- / studieswitch. Team Toppers legt een goede basis voor persoonlijke ontwikkeling en respectvol samenwerken.

Ook in de klas
Om leerlingen bewust te maken van elkaars inbreng in de groep is de Team Toppers methodiek een waardevol instrument. Om direct duidelijk te krijgen wie welke teamrollen in neemt kan gebruik gemaakt worden van de Team Toppers kaarten. Daardoor kan je door anderen echt ‘gezien’ worden om wie je bent en met wie het fijn/handig is om bijvoorbeeld een project samen te doen. Het leert kinderen ook dat we elkaar nodig hebben om te groeien als groep en als mens.