14 February 2019

De discussie laait opnieuw op

Hadden we net in 2014 besloten dat de leerkracht beter kon bepalen wat voor vervolgonderwijs het beste was voor een kind en dat de Cito-toets maar een momentopname is. Nu vinden de regeringspartijen dat de Citotoets toch weer mee moet tellen in het schooladvies. De eindtoets (voorheen cito) wordt nu gemaakt in april of mei en aan de hand van dat resultaat wordt het schooladvies eventueel nog aangepast. Dat gebeurt echter niet altijd. De huidige situatie zou zelfs nadelig zijn voor kinderen die geen mondige, hoogopgeleide ouders hebben, aldus D66! Het is fijn als alle resultaten meetellen uit je hele schoolcarrière, je hoeft tenslotte niet alleen in groep 8 te scoren….maar wat als je vaker slecht scoort op cito-toetsen, omdat je vragen anders interpreteert of meerdere mogelijkheden ziet in de antwoorden die je moet aankruisen. Dit overkomt meer rechts georiënteerde kinderen vaak. Hopelijk ziet jouw leerkracht jou en niet alleen het resultaat van je toetsen!
(Bron: https://www.nu.nl/politiek/5739942/coalitie-wil-dat-leerlingen-groep-8-p..., 13 februari 2019
Foto: Photo by Ben Mullins on Unsplash)